Pokaż przykład MUSIC ON THE HEAD: października 2012 -in search of the lost chord.